چطور ادم ریه را از روی رادیوگرافی تشخیص دهیم
یافته های رادیوگرافی در ادم ریوی قلبی:
1. cephalization: نواحی فوقانی ریه پرخون تر می شود.
۲. peribronchial cuffing: نشانه وجود مایع در دیواره های ضخیم برونش است
۳. خطوط کرلی B : به علت تجمع مایع در جدار راه های هوایی ایجاد میشه. خطوط افقی هستند که به لبه ریه می رسند. طولشان کمتر از ۲cm است و در نواحی تحتانی ریه دیده می شوند.
۴. نمای بال خفاش یا پروانه (batwing or butterfly oppacities) :تجمع مایع در آلوئولها که ۲طرفه است. این سایه ها در نزدیک ناف ریه پر رنگ تر و در محیط ریه کم رنگ ترند.
۵. پلورال افیوژن: معمولا ۲ طرفه . اگر یک طرفه باشد در سمت راست شایع تر است.
6. ممکن است کاردیومگالی (بزرگی قلب) ببینیم.
نشانه های رادیوگرافی در ادم ریوی غیر قلبی:
1. نمای بال خفاش یا پروانه
۲. خطوط کرلی B و پلورال افیوژن ناشایع اند.
۳. نمای air bronchogram

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/02/03 - 10:24 Share on Google+
پیوست عکس:
تشخیص ادم ریوی.jpg
تشخیص ادم ریوی.jpg · 662x480px, 59KB