داستان سیاست:
بچه ای از پدرش پرسید سیاست یعنی چه؟
پدر میگه یه مثال در مورد خانواده خودمون برات میزنم:

من حکومت هستم:
چون همه چیز رو من تعیین میکنم.

مامانت جامعه هست چون کارهای خونه رو اون اداره میکنه.
کلفتمو ملت فقیر وبیچاره هست چون از صبح تا شب کار میکنه وهیچی نداره.

تو روشنفکری چون داری درس میخونی و پسر فهمیده ای هستی.
داداش کوچیکت هم که دو سالش هست نسل آینده هست....

پسرک نصف شب با صدای برادر کوچیکش از خواب بیدار میشه و می‌بینه که زیرش رو کثیف کرده،
میره تو اطاق پدر و مادرش، بعد میبینه پدرش تو تخت نیستش،
و مادرش به خواب عمیقی فرو رفته،
و هر کاری میکنه مآدرش از خواب بیدارنمیشه،،،

میره تو اطاق کلفتشان که اونو بیدار کنه،
میبینه پدرش با کلفتشون خوابیده!!!!!!!!

فردا صبح باباش ازش می پرسه:
پسرم فهمیدی سیاست یعنی چه؟

پسر میگه:
بله پدر؛
سیاست یعنی اینکه حکومت ترتیب ملت فقیرو بیچاره رو میده
در حالی که جامعه به خواب عمیقی فرو رفته،
و روشنفکر هر کاری میکنه نمیتونه جامعه رو بیدار کنه،
در حالیکه نسل آینده داره تو کثافت دست و پا میزنه

از : ریچ میشیگان

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/02/27 - 21:35 Share on Google+