صد باغ گل وگلاب دارد شعبان****صدشعبه عشق ناب دارد شعبان
ازمهدی وسجادوابوالفضل وحسین***یک ماه وسه آفتاب دارد شعبان
شعبان شدوپیک عشق ازراه آمد****عطرنفس بقیه الله آمد
باجلوه سجادوابوالفضل و حسین****یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد
سلام
اعیاد شعبانیه مبارک التماس دعا
تعجیل در فرج صلوات

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/03/01 - 15:47 Share on Google+
پیوست عکس:
amirabass_14142159.jpg
amirabass_14142159.jpg · 850x587px, 297KB