پاسخ دومین دوره مسابقات فیس طب :

گزینه 4 : دریافت یک دوز

۳۵۰ میلیون انسان در سراسر جهان به هپاتیت B مزمن مبتلا میباشند. سالیانه نیز یک میلیون نفر به علت ابتلا به این بیماری جان خود را از دست میدهند.

واکسن هپاتیت B در سه نوبت (دوز) به فواصل زمانی تعیین شده صورت میگیرد.

زمانبندی واکسیناسیون در نوزادان:
بطور روتین: بدو تولد-۲ ماهگی-۶ ماهگی.

زمانبندی واکسیناسیون در بزرگسالان:
۱-نوبت اول:هر زمان. (هر چه زودتر بهتر)
۲-نوبت دوم:بایستی حداقل یک ماه پس از دوز نخست تزریق گردد. (یک تا ۲ ماه بعد از دوز اول)
۳-نوبت سوم:بایستی حداقل ۵ ماه بعد از دوز دوم و یا ۶ ماه پس از نوبت اول تزریق گردد. (۴ تا ۶ ماه بعد از دوز دوم)
بطور روتین: هر زمان-۱ ماه بعد-۵ ماه بعد.

نکته: در صورت افزایش فواصل (به هر دلیل) تکرار واکسیناسیون لازم نبوده و تکمیل سه مرحله کافیست.
نکته: چنانچه نسبت به دیگر عوامل بیماریزا واکسینه شده اید، انجام واکسیناسیون هپاتیت B بلامانع است. تزریق همزمان واکسیناسیون هپاتیت B با سایر واکسن ها نیز مجاز است.

بر اساس کتاب هاریسون : ۹۰ تا ۹۵ درصد کسانی که واکسن را دریافت میکنند، در برابر ویروس هپاتیت B مصونیت پیدا میکنند. و این مصونیت مادام العمر بوده و نیازی به دریافت واکسن یادآور نیز ندارد. این مصونیت با چک کردن HBV Ab یک ماه بعد از دریافت آخرین دوز واکسن و بالا تر از 10 بودن تیتر آنتی بادی تایید می شود

ولی

بر اساس دستورالعمل واکسیناسیون کشوری :
چنانچه فردی در گذشته دور واکسن هپاتیت ب دریافت نموده ، ( بیش از سه ماه ) پس از بررسی سطح آنتی بادی با توجه به نتایج به شرح ذیل اقدام گردد
- چنانچه تیتر آنتی بادی وی بیش از 10IU/mL باشد نیازی به دز یادآور ندارد.
- چنانچه تیتر آتی بادی این فرد کمتر از ده باشد یک نوبت دز یادآور دریافت می نماید و حداق لدو هفته بعد سطح آنتی بادی مجدداً کنترل شده و در صورتیکه تیتر پایین تراز ده باشد دو نوبت دیگر واکسن دریافت نماید.

اظلاعات تکمیلی : [لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/03/03 - 02:11 Share on Google+
پیوست عکس:
08_15nid2.jpg
08_15nid2.jpg · 1600x1067px, 47KB