*اللهم عجل لولیک الفرج*قدمهایت بوسه گاه چشمهایمان ای گل نرگس کاش جشن میلادت به ضیافت ظهورت میپوست*
**
برخیز که حجت خدامی آید*رحمت زحریم کبریامی آید*ازگلشن عسگری گذرکن که سحر*بوی گل نرگس از فضا می آید
**
اگرمهدی زهرا باز گردد*جهان آیینه اعجاز گردد*سرم راپیش پایش میگذارم*که با خاک رهش دمساز گردد
**
سرراهت درانتظارم*برده هجرت صبروقرارم*جزظهورت ای گل نرگس*به خداحاجتی ندارم
**
سلام
ولادت باسعادت قطب عالم امکان
حجت الله فی الارضین
بقیة الله الاعظم
مولانا صاحب عصروالزمان
امام مهدی موعود روحی و ارواحنا لترابه مقدمه فدا
مبارک
هدیه تولد به ایشان و برای شادی و سلامتی و تعجیل در ظهورشان
صلوات با دعای فرج و سلامتی

التماس دعا

1394/03/13 - 03:21 Share on Google+
پیوست عکس:
egwbjz5nhwrxzk4omhd2.jpg
egwbjz5nhwrxzk4omhd2.jpg · 3000x1688px, 913KB