اگر میخواهید زیبا باشید
یک دقیقه مقابل آینه ،
پنج دقیقه مقابل روحتان و
پانزده دقیقه مقابل خداوند بایستید
ادم ها به خاطر زیبا بودنشان دوست داشتنی نمی‌شوند،
بلکه اگر دوست داشتنی باشند، زیبا به نظر می‌رسند.
بچه‌ها هرگز مادرشان را زشت نمی‌دانند؛
اگر کسی یا جایی را دوست داشته باشید،
آنها را زیبا هم خواهید یافت.
زیرا حس زیبا دیدن همان عشق است

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/04/13 - 08:47 Share on Google+