* سومين دوره مسابقات فيس طب *

مردی 30 ساله طی اهدای خون متوجه مثبت شدن HBs Ag شده است . وی بدون علامت بوده ، معاینه فیزیکی و سونوگرافی شکم طبیعی است. در آزمایشات ALP، ALT،ALT،CBC طبیعی است ، HBV-PCR=1200 copy/ml،HBe-Ab=pos،HBe-Ag= Neg کدامیک از تشخیص های زیر مطرح است؟

شركت در مسابقه : [لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/04/16 - 22:14 Share on Google+
پیوست عکس:
image.jpg
image.jpg · 493x335px, 60KB