دکتر ژوزف ايگناس گيوتين پزشکي فرانسوي بود که هنگام وقوع انقلاب کبير فرانسه دردانشگاه پاريس تدريس مي کرد. او که بعد از انقلاب به عضويت مجمع انقلابي فرانسه در آمده بود، نخستين فردي بود که در سال ۱۷۸۹م. در مجلس موسسان فرانسه پيشنهاد کرد که به جاي اعدام متهمان با وسيله اي زجرآور، سر آنها با ماشين مخصوصي از بدن قطع گردد. مجلس موسسان فرانسه با پيشنهاد وي موافقت کرد و دستگاه گيوتين را که قريب به يک قرن قبل و به مدت کوتاهي در ايتاليا استفاده شده بود را وارد کردند.
دستگاه ژوزف گيوتين از سوي آنتوان لويي، جراح و دبير مادام العمر آکادمي جراحي رسما تاييد شده بود. پس از وقوع انقلاب در فرانسه تعداد کثيري توسط همين دستگاه اعدام شدند افرادي که بسياري از آنها در به ثمر رسيدن انقلاب نقش بسزايي داشتند يکي از اين افراد فيزيکدان و شيميست معروف لاوازيه بود.
لاوازيه بعد از اينکه به اعدام با گيوتين محکوم شد تصميم گرفت در آخرين لحظات زندگي هم به علم خدمت نمايد. او به شاگردان خود گفت : احتمالا جايگاه حواس و شعور انسان مي بايست در سر ( مغز ) انسان باشد بنابر اين پس از جدا شدن سر از بدن احتمالا بايد تا چند لحظه هنوز حواس و هشياري فرد کار بکند شما پس از اينکه سر من به وسيله گيوتين قطع شد فورا آن را روي دست بالا بگيريد، من شروع به پلک زدن مي کنم شما تعداد پلک زدن هاي مرا بشماريد تا زمان تقريبي از بين رفتن هشياري و مرگ کامل به دست بيايد .
پس از اينکه لاوازيه اعدام شد سر او را بالا گرفتند؛ او بيش از ده بار پلک زد و اين واقعه در تاريخ به ثبت رسيد.

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/04/28 - 02:52 Share on Google+
دیدگاه  
Iran_alavi135

{-155-}
wow

یه نفر هم بالای چوب دار بهش میگن حرفی واسه گفتن نداری(آخرین حرف)
میگه چرا
میگن بگو
میگه اسکندر داداش خونمون ازین جا معلومه
{-161-}

1394/04/29 - 01:02
dr_mary

خیلی جالب بود

1394/04/29 - 14:40
cod99

ok

1394/05/18 - 04:22