*پایان سومین دوره مسابقات فیس طب*
مردی 30 ساله طی اهدای خون متوجه مثبت شدن HBs Ag شده است . وی بدون علامت بوده ، معاینه فیزیکی و سونوگرافی شکم طبیعی است. در آزمایشات ALP، ALT،ALT،CBC طبیعی است ، HBV-PCR=1200 copy/ml،HBe-Ab=pos،HBe-Ag= Neg کدامیک از تشخیص های زیر مطرح است؟
پاسخ صحیح گزینه ب : ناقل بدون علامت می باشد
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

1394/06/02 - 12:36 Share on Google+
پیوست عکس:
algo.jpg
algo.jpg · 862x364px, 61KB