علایم بالینی پارکینسون :
در پارکینسون انگار همه چیز در بدن سفت و رژید و خشک شده، بدن دچار رژیدیتی شده، صورت ماسکه است، قامت خشک و خمیده که به سختی و با قدم های کوتاه راه رفتن رو شروع میکنه و کندی در شروع راه رفتن داره و پاها رو روی زمین به سختی میکشه (shuffling gait) و شروع به راه رفتن میکنه- البته در ادامه راه رفتن تند میشه( festinating gait ) دستها هم همینطور هیپوکینزی و کندی حرکت دیده میشه و رژید میشه (cogwheel rigidity) و در واقع دست خط ریز میشه و ناخوانا به خاطر همین رژیدیتی حتی صورت هم رژید و ماسکه است، بلع هم همینطور اختلال داره -شروع بلع با عضلات مخطط هست- اختلال بلع و drooling داره

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/01/06 - 02:26 Share on Google+