آپدیت جدید نرم افزار MedGuide v3.5.2

- تغییر اساسی در قسمت محاسبات پزشکی :

* افزودن بیش از 10 محاسبه کاربردی پزشکی
* افزودن توضیحات کامل در مورد هر محاسبه
* امکان جستجو در قسمت محاسبات پزشکی
* دسته بندی محاسبات پزشکی

- افزودن امکان جستحوی فارسی در قسمت داروها

- افزودن امکان جستجو دربین بیش از 180 تست آزمایشگاهی

- افزودن قسمت گزارش و تماس با ما برای دریافت انتقادات و پیشنهادات شما

- رفع اشکالات جزئی

https://cafebazaar.ir/app/ir.faceteb.medguide/?l=fa

https://cafebazaar.ir/app/ir.faceteb.medguide/?l=fa
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/01/09 - 14:20 Share on Google+
پیوست عکس:
image.jpeg
image.jpeg · 640x640px, 87KB