فكر مي كنم سه يا چهارسالي بود كه اينجا سرنزده بودم...ذوق زده شدم وقتي ديدم اينجا هنوز هست...

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/06/15 - 02:58 Share on Google+
دیدگاه  
Perforin

یاد باد آن روزگاران ...
خوبه پسوردش و یادتون مونده {-39-}

1395/06/15 - 14:22
golbarg

آخی...عزیزم....نوستالژیه واسه ما{-35-}

1395/10/17 - 11:16