بچه ها کسی میدونه چرا تو کارای پژوهشی دانشجو نمیتونه مجری طرح باشه؟کارا و زحمتاشو ما انجام میدیم به اسم استاد{-15-}{-10-}

1396/02/18 - 17:08 Share on Google+
دیدگاه  
mirtalaie

زورشون زیاده

1396/03/9 - 02:30
medicine

vaghan nemidunam chi begam rajebe in ghanoona!ye maghale midim inghad bayad esme dekori bezarim
tasof bare

1396/03/16 - 01:17