همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس

که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

1397/10/13 - 15:29 Share on Google+
پیوست عکس:
BeautyPlus_20180223104540_save.jpg
BeautyPlus_20180223104540_save.jpg · 460x587px, 166KB