خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم..! در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطمها تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز.... خطا از من است، می دانم. از من که سالهاست گفته ام "ایاک نعبد" از من که سالهاست گفته ام " ایاک نستعین" اما به دیگران هم تکیه کرده ام اما رهایم نکن

14 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/11 - 16:19 Share on Google+
پیوست عکس:
1406923987926164_orig.jpg
1406923987926164_orig.jpg · 535x356px, 34KB