گاهی بساط عیش خودش جور میشود
گاهی دگر تهیه بدستور میشود
گه جور میشود خود آن بی مقدمه
گه با دو صد مقدمه ناجوووور میشود

18 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/14 - 01:43 Share on Google+
دیدگاه  
Hoomehr

هه دقیقا ... اصن دست هیچ کسم نیست ...

1393/05/14 - 22:10
Perforin

واقعا

1393/05/15 - 00:03
cod99

ok

1393/05/15 - 09:26