داروهاي مسهل - يبوست - سفتي مدفوع - دير كاركردن شكم - اجابت مزاج سفت
دارو : ريشه و ريزم ريوند چيني ( Rheum officinale )

مقدار مصرف : ۱ تا ۴ گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده است در يک فنجان آب جوش ريخته مدت يک ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار يک فنجان يک ساعت بعد از غذا ميل کنيد .

توجه : اين دارو در زنان حامله و در افراديکه سنگ در مثانه يا دستگاه ادراري دارند نبايد مصرف شود .

نسخه شماره ۲

دارو : شيرابه خشک شده برگهاي صبر زرد (چادروا) ( Aleo species )

مقدار مصرف : ۶۰ تا ۲۰۰ ميلي گرم بعنوان مسهل ملايم ، ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ ميلي گرم بعنوان مسهل .

طرز تهيه : با کمي شربت قند ميل کنيد .

توجه : اين دارو در دوران حاملگي ، زمان قاعدگي و در هنگام وجود ناراحتي گوارشي مصرف نگردد .

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/15 - 22:19 Share on Google+