داروهاي ضد کرم و انگل
دارو جهت رفع کرمک

صبر زرد 0/5 تا 1 گرم

زرده تخم مرغ 1 عدد

آب نيم گرم 50 تا 100 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروهاي فوق مخلوط و تنقيه شود .نسخه شماره 2- دارو جهت رفع کرمهاي آسکاريس

ريشه انار يک قسمت

پوست ريشه شال (آزاد درخت) يک قسمت

سرخس يک قسمت

فوفل يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار 2 قاشق غذا وري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح ناشتا ميل کنيد .نسخه شماره 3- دارو جهت درمان کرم کدو

تخم کدو 15 گرم

برنک کابلي 15 گرم

فوفل يک دانه

قارچ کوهي 30 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد آنرا صاف کرده صبح ناشتا ميل کنيد .

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/15 - 22:23 Share on Google+