دارو جهت بيماري ارتريو اسکلروز - تصلب شرايين - و گرفتگي رگها
دارو جهت بيماري ارتريو اسکلروز

ريشه سنبل الطيب يک قسمت

برگ دم اسب يک قسمت

گياه دارواش چهار قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از داروي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/15 - 22:32 Share on Google+