دارو جهت دردهاي قاعدگي

گل بابونه 20 گرم

بادرنجبويه 10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 4- دارو جهت دردهاي قاعدگي ( همراه با يبوست )

بابونه 20 گرم

بادرنجبويه 10 گرم

برگ سنا 10 گرم

رازيانه 10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/15 - 22:40 Share on Google+