داروهاي آرام بخش ، مقوي قلب و اعصاب
داروي مقوي قلب

سنبل الطيب يک قسمت

گل گاو زبان يک قسمت

بادرنجبويه يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد رد يک ليوان آب جوش ريخته مدت 15 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي 2 بار هر بار يک فنجان صبح و شب نيم ساعت بعد از غذا ميل کنيد .نسخه شماره 2- داروي مقوي قلب

گل زالزالک 30 گرم

بادرنجبويه 10 گرم

سنبل الطيب 5 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از غذا ميل کنيد .

4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/15 - 22:44 Share on Google+