شامپوهای طبی خارش پوسته سر را برطرف می‌کند
خارش پوسته سر بر اثر یک نوع اگزمای سبورئیک است که در اثر استفاده از شامپوهای طبی برطرف می‌شود.
پوسته شدن سر می‌تواند به صورت خشک و یا چرب و چسبنده باشد و علت آن نامعلوم است اما مخمری که روی پوست سر بطور طبیعی وجود دارد در این بیماری زیاد می‌شود.
گرما و تعریق زیاد تشدید کننده خارش بوده و تقریبا شایع است البته التهابی که در این نوع اگزما ایجاد می‌شود باید در نظر گفت.
اگر میزان خارش زیاد باشد بطوری که با مصرف شامپو التیام نیافت باید برای درمان‌های دارویی دیگر به پزشک مراجعه کرد.

5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/17 - 13:35 Share on Google+