این عطرها در معرض آفتاب لک ایجاد می‌کنند
برخی عطرهای ارزان قیمت و بی کیفیت به دلیل وجود مواد نگه دارنده با قرار گرفتن در معرض نور خورشید ایجاد لک می کند.
عطر هم مثل هر عامل دیگری که هر فرد می‌توان به آن آلرژی داشته باشد خود نیز عامل آلرژی پوستی نیز هست.
عطرها و به طور کلی مواد معطر در برخی ایجاد واکنش پوستی می‌کند و حتی ممکن است که فردی سالها حساسیت به عطر را تجربه نکند ولی به طور ناگهانی بروز کند.
دلیل استفاده مکرر عطرها در خانم‌ها، حساسیت عطری شایع تر است ایجاد لک گردن، از مواردی است که به پزشک مراجعه می‌شود چرا که در برخی عطرها خصوصا عطرهای بی کیفیت و ارزان قیمت‌تر از مواد نگه دارنده‌ای تشکیل شده‌اند وقتی در معرض نور خورشید قرار می‌گیرد دچار لک می‌کند.
قرمزی پوست از شایعترین علائم آن است همچنین پوسته پوسته شدن و در نهایت درصد بسیار ضعیف خارش هم بروز می کند.
توصیه می‌شود که عطرها با پوست بدن‌های حساس برخورد نداشته باشد و ترجیحا به لباس زده شود.

7 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/17 - 13:42 Share on Google+