""روز پزشک بر تمامی پزشکان مبارک""
خداوند نگاه مهربانش را در چشم های آسمانی تو به یادگار گذاشته است و تو به رسم فرشته ها، دردها را می رهانی از تن های خسته ی دردمند .
خدا با توست،مهر با توست،عشق با توست و لبخند و دعای من نیز با توست...
پروردگارا :زيباترين لحظه ها را نصيب كسي كن،كه زيباترين لحظه هايش را بخاطر بخشيدن زيباترين لحظه ها به ديگران از دست ميدهد...

6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/06/06 - 11:13 Share on Google+
پیوست عکس:
10600435_721472391239261_5766574153250858506_n.jpg
10600435_721472391239261_5766574153250858506_n.jpg · 387x400px, 40KB