نیایش...

نیایش یعضی از ما ادم ها با خدا
و درخواست از او برای حضور در زندگیمان
مانند شیطنت بچه هایی است که در می زنند
و…..
فرار می کنند....

6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/07/29 - 19:08 Share on Google+
پیوست عکس:
زنگ خدا.jpg
زنگ خدا.jpg · 405x300px, 33KB
دیدگاه  
cod99

چی
کاری داری زنگ میزنی

1393/08/13 - 11:55