هموسیانین یا (Haemocyanin‚ hemocyanin)
رنگدانه‌ای است آبی‌رنگ که در خون انواعی از نرم‌تنان و سخت‌پوستان یافت می‌شود و مشابه هموگلوبین خون پستانداران انجام وظیفه می‌کند. فرق آن با هموگلوبین در داشتن مس به‌جای آهن است.

10 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/25 - 01:30 Share on Google+
پیوست عکس:
nairn02.jpg
nairn02.jpg · 200x200px, 31KB