"کروپ"
کروپ یک بیماری دستگاه تنفسی است که با استریدور، سرفه و خشونت صدا مشخص میشود که این علایم به علت التهاب در لارنکس و مجاری هوایی ساب گلوتیک است. در شیرخواران و کودکان شاه علامت کروپ سرفه پارس مانند است در حالی که در اطفال بزرگتر و بزرگسالان خشونت صدا شاخص تر است. اگرچه کروپ معمولا یک بیماری با شدت متوسط و خودمحدود شونده است ممکن است انسداد مجاری هوایی فوقانی، دیسترس تنفسی و به ندرت مرگ های قابل توجهی رخ بدهد.
واژه کروپ طیفی از بیماری ها از جمله: لارنژیت، لارنگوتراکئیت، لارنگوتراکئوبرونشیت، تراکئیت باکتریال و کروپ اسپاسمودیک را شامل می شود.
کروپ معمولا توسط ویروس ها ایجاد می شود و عفونت های باکتریال ممکن است ثانویه ایجاد شوند.
ویروس هایی که مسبب کروپ هستند به صورت تیپیک اپیتلیوم موکوسی بینی و فارنکس را آلوده می کنند و سپس به صورت موضعی در طول اپیتلیوم تنفسی به سمت لارنکس و تراشه منتشر می شوند. شاه علامت آناتومیک آن باریک شدگی در تراشه و نواحی ساب گلوتیک است.این قسمت از تراشه به وسیله یک حلقه محکم غضروفی احاطه شده است که هر نوع التهاب در آن موجب باریک شدگی مجرای هوایی می شود. علاوه بر این انسداد ثابت، ممکن است هنگامی که کودک تقلا می کند، گریه می کند یا آژیته می شود یک انسداد دینامیک در تراشه اکستراتوراسیک پایین تر از حلقه غضروفی اتفاق بیافتد که به علت ترکیب اثر فشار منفی بالا در قسمت دیستال تراشه اکستراتوراسیک و نرم بودن دیواره تراشه در اطفال است. فاکتورهای ژنتیکی میزبان در پاتوژنز بیماری نقش دارد. فاکتورهای میزبان که ممکن است موجب ایجاد کروپ شود؛ استعداد آناتومیک یا عملکردی به باریکی مجرای هوایی فوقانی، پاسخ ایمنی متغییر و سابقه آتوپی را شامل می شود.
ارزیابی سریع وضعیت کلی، علائم حیاتی، پالس اکسیمتری، پایداری مجرای هوایی و وضعیت مغزی برای شناسایی کودکانی که دیسترس شدید تنفسی دارند یا دچار نارسایی تنفسی قریب الوقوع خواهند شد؛ ضروری است.به انتوباسیون اندوتراکئال در کمتر از 1% اطفال مبتلا به کروپ که به اورژانس مراجعه کرده اند نیاز است. به علاوه برای برقرار بودن مجرای هوایی در کودکانی که دیسترس تنفسی شدید دارند درمان سریع دارویی مورد نیاز است که شامل تجویز اپی نفرین با نبولایزر و کورتیکواستروئید سیستمیک یا با نبولایزر است.
در (CXR (PA & AP نمای steeple sign دیده می شود و در Lateral CXR ممکن است گشادی بیش از حد هیپوفارنکس در دم و نامشخص بودن ساب گلوت دیده شود.
کروپ در اطفال 6 تا 36 ماهه شایع است و اغلب در پاییز و اوایل زمستان اتفاق می افتد.
تشخیص کروپ بالینی است و بر پایه وجود سرفه پارس مانند و استریدور استوار است و رادیوگرافی و تست های آزمایشگاهی برای تشخیص لازم نیست.

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/12/26 - 13:31 Share on Google+
دیدگاه  
cod99

به به

1393/12/28 - 10:51