چقدر سخته پزشکی خوندن !تا عمر داری باید بخونی...و بخونی...وبازهم بخونی!{-8-}

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1391/10/10 - 01:20 Share on Google+
آخرین 5 دیدگاه  
mehrana

خب می شه به جنبه مثبته درسا هم نگاه کرد که خیلی قشنگن!

1391/10/10 - 13:28
oloompaye

شاید!

1391/10/10 - 20:22
mehrana

حتما

1391/10/10 - 23:13
oloompaye

شما الان کدوم مقطع هستید؟

1391/10/11 - 16:58
mehrana

من فیزیو پات!

1391/10/13 - 13:38
oloompaye

خب پس!زیادم بزرگ نیستید!

1391/10/13 - 16:57
mehrana

من نه متوسطم!

1391/10/13 - 23:13