برخی باور های غلط پزشکی که متاسفانه در میان اقشار مختلف جامعه جا افتاده، مشکلات بیشماری را برای بدن انسان به وجود می آورند.
سیزده اشتباه در بین مریض ها، پزشک ها و داروسازها رایج است که این موارد را برای شما بر می شماریم.

http://ino.blogfa.com/post-7688.aspx
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/07/21 - 18:31 Share on Google+
پیوست عکس:
esh1.jpg
esh1.jpg · 400x300px, 42KB