در شهری که سایه آدمهای کوچک بزرگ است خورشید درحال غروب کردن است.............

5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/08/04 - 00:01 Share on Google+
دیدگاه  
Nursing

آری - همین بود
جهت مطالعه بیشتر [لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

1392/08/4 - 00:13