از "یا حسین" تا " با حسین " فرسنگها فاصله است

کوفیان نیز " یا حسین" گفتند ولی " با حسین " نماندند . . .

4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/08/24 - 23:21 Share on Google+
دیدگاه  
Nursing

یا حسین (ع) با یاحسین تو بوده ایم یک عمر

1392/08/25 - 23:13