هرگز با احمق ها بحث نکنید
آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند
بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند
(مارک تواین)

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/08/29 - 00:01 Share on Google+
دیدگاه  
princess

سلام

عالي بود ممنون.

1392/08/29 - 12:54