لبخندزدن خیلی راحتتره
تابخوای به همه توضیح بدی که
چراحالت خوب نیست

14 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/11/04 - 17:04 Share on Google+
دیدگاه  
medico

نه بخند نه توضیح بده :D:D:D

1392/11/4 - 21:00