گاهی حس میکنی یه خط صافی و بدون هیچ موج !!!
اصلا از این حالت خوشم نمیاد....

10 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/03/28 - 23:36 Share on Google+
دیدگاه  
medico

:| + :(

1393/03/30 - 13:11
Ali-Rmz

medico
{-150-}

1393/04/2 - 23:19