رگ های خونی و اعصاب
که با یه تکنیک خفن تو بدنمون جا ساز شدن!{-7-}{-7-}{-7-}
منبع:I ....... love science

10 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/04/13 - 15:43 Share on Google+
پیوست عکس:
10483075_868000346554311_3671736760922695510_n.jpg
10483075_868000346554311_3671736760922695510_n.jpg · 480x345px, 38KB