پنج سالم بود
خواهرم مرا در کمد انداخت و در را قفل کرد
به او فحش دادم
و با خود فکر کردم :
او بی رحم ترین خواهر دنیاست !

در تاریکی گریه کردم
بیهوش شدم
به هوش آمدم
سربازان خواهرم را کشته بودند

از احسان افشاری

12 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/04/24 - 19:01 Share on Google+
دیدگاه  
cod99

چالبست

1393/04/26 - 13:22