***** هواپیمای بسوی ابدیت *****

چند ساعت پیش هفت کودک فارغ از دنیای پر هیاهوی ما سوار هواپیمایی شدند که به سوی ابدیت آماده پرواز بود
چند ساعت پیش این هفت کودک شاید هیجان اولین سفر با هواپیما را مز مزه میکردند
چندساعت پیش جوانی به بدرقه نامزد خود با دسته گلی آمده بود
چند ساعت پیش مادری برای سلامتی فرزندش زیر لب چیزی با خودش زمزمه میکرد.
چندساعت پیش پدری پای تلفن با اضطراب ساعت پرواز دخترش را جویا می شد.
چند ساعت پیش عده ای در فرودگاه طبس نشستن هواپیمای عزیزانشان را لحظه شماری میکردند
چندساعت پیش حدود چهل نفر پای به داخل هواپیمایی گذاشتند که قرار بود در فرودگاه ابدیت فرود آید.
اما چند ساعت پیش بی مسءولیتی عده ای همه آرزوهای عده ای را به باد داد..
اما چند ساعت پیش صدای گوش خراش کودکانی به گوش میرسید که در میان شعله های آتش و خون زنده زنده کباب می شدند.
. . . اما چند ساعت بعد عده ای تند تند جلوی دوربین ها خواهند رفت و از خود سلب مسءولیت خواهند کرد
من اما دلهره دارم. دلهره اینکه کی و کجا فردا دوباره هموطنانم سوگوار عزیزانشان خواهند بود?

8 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/19 - 17:50 Share on Google+
دیدگاه  
hasti

وافعا حادثه دلخراشی بوده خدا به خوانواده هاشون صبربده به مسئولاشم شهامت{-150-}

1393/05/19 - 21:12
hos290

خیلی بد بووووووووود..:(

1393/05/31 - 09:33