Screenshot_2019-10-08-22-55-24-1.png Screenshot_2019-10-08-22-59-18-1.png IMG_5363-1.jpg Screenshot_2019-01-09-14-58-16-1.png
دکتر کسری مهرزاد

خدایا ! اگر روزی فراموش کردم خدای بزرگی دارم.. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: خوشتیپ
دکتر کسری مهرزاد
292 امتياز
معمولی
1372-11-20
m - مجرد
اسلام
کرمان
پزشکی
دکترا و بالاتر
دانشجوی پزشکی
وزن: 73 - قد: 179
نرفته ام
نمی کشم
Note 4

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

دکتر کسری مهرزاد تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Arthritis
Arthritis


Screenshot_2019-10-08-22-55-24-1.png
دیدگاه · 1398/07/17 - 11:56 ·
1
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Acute Renal Failure
Acute Renal Failure


Screenshot_2019-10-08-22-59-18-1.png
دیدگاه · 1398/07/17 - 00:28 ·
1
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Dr.Kasra Mehrzad
Dr.Kasra Mehrzad


IMG_5363-1.jpg
دیدگاه · 1398/07/17 - 00:22 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


Photo Collage Maker_JDlvge.png
دیدگاه · 1398/05/7 - 09:47 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


Photo Collage Maker_u981ts.png
دیدگاه · 1398/05/7 - 09:27 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Club Foot
Club Foot


Screenshot_2019-02-17-11-30-03-1.png
دیدگاه · 1397/11/28 - 11:35 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Deep Vein Thrombosis
Deep Vein Thrombosis


Screenshot_2019-02-04-05-27-28-1.png
دیدگاه · 1397/11/21 - 23:39 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Esophageal Varices
Esophageal Varices


Screenshot_2019-02-04-05-27-11-1.png
دیدگاه · 1397/11/16 - 00:44 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Cholangiocarcinoma
Cholangiocarcinoma


Screenshot_2019-01-17-02-47-35-1.png
دیدگاه · 1397/11/2 - 07:51 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Cystic Fibrosis
Cystic Fibrosis


Screenshot_2019-01-17-02-41-06-1.png
دیدگاه · 1397/10/29 - 00:51 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Trichobezoar
Trichobezoar


Screenshot_2019-01-17-02-46-29-1.png
دیدگاه · 1397/10/29 - 00:43 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Central venous pressure
Central venous pressure


Screenshot_2019-01-09-14-58-57-1.png
دیدگاه · 1397/10/29 - 00:34 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Polyposis
Polyposis


Screenshot_2019-01-03-17-28-01-1.png
دیدگاه · 1397/10/26 - 04:48 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Varicella zoster
Varicella zoster


Screenshot_2019-01-09-15-02-01-1.png
دیدگاه · 1397/10/26 - 04:44 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Base of skull fracture signs
Base of skull fracture signs


Screenshot_2019-01-09-14-32-23-1.png
دیدگاه · 1397/10/24 - 07:42 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 انتها