Screenshot_2019-10-08-22-55-24-1.png Screenshot_2019-10-08-22-59-18-1.png IMG_5363-1.jpg Screenshot_2019-01-09-14-58-16-1.png
دکتر کسری مهرزاد

خدایا ! اگر روزی فراموش کردم خدای بزرگی دارم.. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: خوشتیپ
دکتر کسری مهرزاد
292 امتياز
معمولی
1372-11-20
m - مجرد
اسلام
کرمان
پزشکی
دکترا و بالاتر
دانشجوی پزشکی
وزن: 73 - قد: 179
نرفته ام
نمی کشم
Note 4

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

دکتر کسری مهرزاد تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
CXR
CXR


Screenshot_2019-01-09-14-35-57-1.png
دیدگاه · 1397/10/23 - 03:26 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Ovarian Cyst
Ovarian Cyst


Screenshot_2019-01-09-14-29-36-1.png
دیدگاه · 1397/10/23 - 03:20 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


BeautyPlus_20180815143850114_save.jpg
دیدگاه · 1397/10/22 - 16:20 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Dacryocystitis
Dacryocystitis


Screenshot_2019-01-09-14-58-16-1.png
دیدگاه · 1397/10/22 - 16:11 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Dr.Kasra Mehrzad
Dr.Kasra Mehrzad


IMG_20180510_224309_886.jpg
دیدگاه · 1397/10/21 - 03:36 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Lichen Planus
Lichen Planus


Screenshot_2019-01-09-15-01-30-1.png
دیدگاه · 1397/10/21 - 03:29 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


IMG_20180902_091127-1.jpg
دیدگاه · 1397/10/21 - 03:25 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Gastric Ulcer
Gastric Ulcer


Screenshot_2019-01-09-15-02-40-1.png
دیدگاه · 1397/10/20 - 03:13 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


BeautyPlus_20180613113250367_save.jpg
دیدگاه · 1397/10/20 - 03:09 ·
1
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Diabetic Retinopathy
Diabetic Retinopathy


Screenshot_2019-01-09-14-33-18-1.png
دیدگاه · 1397/10/19 - 15:09 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


Photo Collage Maker_LWwTDN.png
دیدگاه · 1397/10/19 - 14:19 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


IMG_20180704_091757-1 (1).jpg
دیدگاه · 1397/10/18 - 14:21 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


IMG_20180427_014814_659.jpg
دیدگاه · 1397/10/18 - 14:11 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Pneumothorax
Pneumothorax


Screenshot_2019-01-03-21-50-53-1.png
دیدگاه · 1397/10/18 - 14:06 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Dr.Kasra Mehrzad
Dr.Kasra Mehrzad


InShot_20181110_021547531 (1).jpg
دیدگاه · 1397/10/18 - 13:58 ·
صفحات: ابتدا 1 2 3 4 5 6 7 انتها