Screenshot_2019-10-08-22-55-24-1.png Screenshot_2019-10-08-22-59-18-1.png IMG_5363-1.jpg Screenshot_2019-01-09-14-58-16-1.png
دکتر کسری مهرزاد

خدایا ! اگر روزی فراموش کردم خدای بزرگی دارم.. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: خوشتیپ
دکتر کسری مهرزاد
292 امتياز
معمولی
1372-11-20
m - مجرد
اسلام
کرمان
پزشکی
دکترا و بالاتر
دانشجوی پزشکی
وزن: 73 - قد: 179
نرفته ام
نمی کشم
Note 4

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

دکتر کسری مهرزاد تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Necrotizing Entero Colitis
Necrotizing Entero Colitis


Screenshot_2019-01-03-17-32-02-1.png
دیدگاه · 1397/10/18 - 13:47 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Ulcerative Colitis
Ulcerative Colitis


Screenshot_2019-01-03-17-27-22-1.png
دیدگاه · 1397/10/17 - 02:31 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
شهرم بم
شهرم بم


DSC04859-1.jpg
دیدگاه · 1397/10/17 - 02:27 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Achalasia
Achalasia


Screenshot_2019-01-03-17-31-51-1.png
دیدگاه · 1397/10/17 - 02:22 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Dr.Kasra Mehrzad
Dr.Kasra Mehrzad


Screenshot_2019-01-03-17-24-28-1.png
دیدگاه · 1397/10/17 - 02:18 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Cholelithiasis
Cholelithiasis


Screenshot_2019-01-03-17-28-06-1.png
دیدگاه · 1397/10/17 - 02:08 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


Screenshot_2019-01-03-17-21-36-1.png
دیدگاه · 1397/10/17 - 02:02 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Laparotomy
Laparotomy


Screenshot_2019-01-03-17-28-18-1.png
دیدگاه · 1397/10/17 - 01:51 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


Screenshot_2019-01-03-17-21-55-1.png
دیدگاه · 1397/10/17 - 01:45 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Dr.Kasra Mehrzad va Dr.Mohammadreza Lashkarizadeh
Dr.Kasra Mehrzad va Dr.Mohammadreza Lashkarizadeh


Screenshot_2019-01-03-17-22-04-1.png
دیدگاه · 1397/10/13 - 17:40 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Dr.Kasra Mehrzad
Dr.Kasra Mehrzad


Photo Collage Maker_xUoSmd.png
دیدگاه · 1397/10/13 - 17:22 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Surgery
Surgery


BeautyPlus_20180522235601185_save.jpg
دیدگاه · 1397/10/13 - 17:03 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
چهل و دومین کنگره علمی سالانه جامعه ی جراحان ایران در کنار استاد دکتر لشکری زاده ی بمی

تهران
چهل و دومین کنگره علمی سالانه جامعه ی جراحان ایران در کنار استاد دکتر لشکری زاده ی بمی

تهران


BeautyPlus_20180508071217949_save.jpg
دیدگاه · 1397/10/13 - 16:49 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


Photo Collage Maker_ZEINNl (1).png
دیدگاه · 1397/10/13 - 16:40 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Afzalipour international medical congress

Kerman
Afzalipour international medical congress

Kerman


instasize_181110154549 (1).png
دیدگاه · 1397/10/13 - 16:35 ·
صفحات: ابتدا 1 2 3 4 5 انتها