3818j -y (2).jpg 1409572661679578_large.png 1405846760836866.jpg 1ikhxgvb9c8ohqpu9b8.jpeg
ف.....حسینی

اروم.بی سروصدا.اکتیو وفعال.فرش.یه کم غمگین. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: شاد
ف.....حسینی
1446 امتياز
فعال
1370-06-07
f - مجرد
اسلام
بوشهر
پرستاری
لیسانس
کارمند
وزن: 50 - قد: 165
نمی کشم
SIII

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

ف.....حسینی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]
و_

ف.....حسینی
ف.....حسینی
.
.


3818j -y (2).jpg
ف.....حسینی
ف.....حسینی
.
.


1409572661679578_large.png
دیدگاه · 1393/11/30 - 14:29 ·
5
ف.....حسینی
ف.....حسینی
.
.


1405846760836866.jpg
دیدگاه · 1393/11/5 - 21:45 ·
8
ف.....حسینی
ف.....حسینی
خداندا تو میدانی که من دلواپس فردلی خود هستم
مبادا گم کنم راه قشنک آرزوها را
مبادا گم کنم اهداف زیبا را
مبادا جا بمانم از قصار موهبت هایت
خداوندا مرا مگذار تنها لحظه ای حتی...
خداندا تو میدانی که من دلواپس فردلی خود هستم
مبادا گم کنم راه قشنک آرزوها را
مبادا گم کنم اهداف زیبا را
مبادا جا بمانم از قصار موهبت هایت
خداوندا مرا مگذار تنها لحظه ای حتی...


ف.....حسینی
ف.....حسینی
من و خدا هر روز دوچیز را فراموش می کنیم؛ من لطف هایی که خدا در حق من کرده است و خدا گناهان مرا...!
من و خدا هر روز دوچیز را فراموش می کنیم؛ من لطف هایی که خدا در حق من کرده است و خدا گناهان مرا...!


دیدگاه · 1393/10/10 - 19:50 ·
8
ف.....حسینی
ف.....حسینی
آهای پاییز!

ابرهایت را زود بفرست...

شستن این گرد غم از دل من...

هزاران پاییز باران می خواهد...!
آهای پاییز!

ابرهایت را زود بفرست...

شستن این گرد غم از دل من...

هزاران پاییز باران می خواهد...!


دیدگاه · 1393/09/11 - 22:56 ·
7
ف.....حسینی
ف.....حسینی
وقتی وجود خدا باورت بشه
خدا یه نقطه میذاره زیر باورت یاورت میشه
وقتی وجود خدا باورت بشه
خدا یه نقطه میذاره زیر باورت یاورت میشه


دیدگاه · 1393/09/6 - 00:36 ·
7
ف.....حسینی
ف.....حسینی
خداااا
خداااا


1ikhxgvb9c8ohqpu9b8.jpeg
ف.....حسینی
ف.....حسینی
crf
crf


crf.jpg
دیدگاه · 1393/07/30 - 12:43 ·
4
ف.....حسینی
ف.....حسینی
LMA
LMA


[فایل]
ف.....حسینی
ف.....حسینی
کامبی تیوب
کامبی تیوب


[فایل]
دیدگاه · 1393/07/29 - 15:28 ·
4
ف.....حسینی
ف.....حسینی
فنوباربیتال
فنوباربیتال


[فایل]
دیدگاه · 1393/07/29 - 15:24 ·
5
ف.....حسینی
ف.....حسینی
آسانترین روش تفسیر گازهای خون شریانی ABG
با دانستن چند عدد و انجام مراحل زیر به راحتی می توانید برگهABG بیمار را تفسیر کنید.
ابتدا لازم است مقادیر طبیعی فاکتورهای گاز شریانی را بدانید.

PH=7.40
paco2=40
pao2=80-100
BE=-3,+3
Hco3=24
o2sat=up 98%
قانون اول:ابتدا وضعیت PH را مشخص کنید. اگر بالای 7.40 بود آلکالوز و اگر پایین 7.40 اسیدوز حساب کنید.
قانون دوم:هر آیتمی که هم جهت با PH بود، اولیه به حساب می .. [ادامه متن . . .]
آسانترین روش تفسیر گازهای خون شریانی ABG
با دانستن چند عدد و انجام مراحل زیر به راحتی می توانید برگهABG بیمار را تفسیر کنید.
ابتدا لازم است مقادیر طبیعی فاکتورهای گاز شریانی را بدانید.

PH=7.40
paco2=40
pao2=80-100
BE=-3,+3
Hco3=24
o2sat=up 98%
قانون اول:ابتدا وضعیت PH را مشخص کنید. اگر بالای 7.40 بود آلکالوز و اگر پایین 7.40 اسیدوز حساب کنید.
قانون دوم:هر آیتمی که هم جهت با PH بود، اولیه به حساب می آید و هر آیتم مخالف با PH ثانویه است. مثلا اگر PH اسیدوز بود و میزان فشار دی اکسید بالای 40 و بی کربنات بالای 24
اسیدوز تنفسی (بدلیل بالا بودن دی اکسید و هم جهت بودن با PH ) اولیه است و آلکالوز متابولیک (بدلیل بالا بودن بی کربنات) ثانویه حساب می شود.
قانون سوم:اگر پارامتر دوم طبیعی بود ، اسیدوز یا آلکالوز به تنهایی است و مکانسیم جبرانی ندارد.
نکته: شرایط زیر دلیل بر هیپوکسی است
فشار اکسیژن شریانی پایین تر از 60
میزان اشباع اکسیژن شریانی کمتر از 90


دیدگاه · 1393/07/29 - 15:06 ·
7
ف.....حسینی
ف.....حسینی
PCO
PCO


[فایل]
دیدگاه · 1393/07/26 - 17:23 ·
5
ف.....حسینی
ف.....حسینی
هموتراکس و پنمو تراکس
هموتراکس و پنمو تراکس


[فایل]
دیدگاه · 1393/07/26 - 17:15 ·
5
صفحات: 1 2 3 4 5 انتها