زنگ تفریح....

گروه عمومی · 20 کاربر · 17 پست

هرچه میخواهد دل تنگت بگو...!!!

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

اطلاعات گروه

نام گروه زنگ تفریح....
دسترسی گروه گروه عمومی
پست ها 17 پست
تعداد کاربر 20 کاربر
وضعیت شما عضو نیستید
توضیحات گروه هرچه میخواهد دل تنگت بگو...!!!
mis solnaz
mis solnaz
نگاهی به اصول طب سوزنی

۱) دائویانگ یین Taoyangyin

دوره شکوفائی طب سنتی چین به حدود سلسله شانگ از (۱۵۰۰ سال قبل از میلاد) می رسد که این دوره تا ۲۰۰ سال قبل از میلاد ادامه داشت.

دکتر های چینی در دوران قدیم نسبت به طبیعت یک دیدگاه فلسفی داشتند. آن بشر را در مرکز طبیعت و دارای یک ارتباط متقابل با محیط اطرافش می دانستند و طبیعت را به عنوان یک مجموعه در حال تغییر و تکامل مداوم فرض می کردند. این تکامل را به عنوان کار خداوندی قبول نداشتند و آن .. [ادامه متن . . .]
نگاهی به اصول طب سوزنی

۱) دائویانگ یین Taoyangyin

دوره شکوفائی طب سنتی چین به حدود سلسله شانگ از (۱۵۰۰ سال قبل از میلاد) می رسد که این دوره تا ۲۰۰ سال قبل از میلاد ادامه داشت.

دکتر های چینی در دوران قدیم نسبت به طبیعت یک دیدگاه فلسفی داشتند. آن بشر را در مرکز طبیعت و دارای یک ارتباط متقابل با محیط اطرافش می دانستند و طبیعت را به عنوان یک مجموعه در حال تغییر و تکامل مداوم فرض می کردند. این تکامل را به عنوان کار خداوندی قبول نداشتند و آن را بیان یک هماهنگی یا قانون طبیعی می دانستند که به این قانون Tao (دائو) می گفتند. دائو در ساختمان اولیه دارای پولاریته است شامل Yang و Yin. یانگ در اصل و لغت به معنای قسمت رو به آفتاب تپه است و در حالی که Yin سمبل بخش سایه دار تپه است همه حقیقت های متضاد طبیعت موردی از این قطعیت هستند. (Yang و Yin) این دو مکمل هم هستند و یکی بدون وجود دیگری نمی تواند وجود داشته باشد.

۲) Qi (چی) انرژی حیات Te cosmic Vital energy

عکس العمل های بین دو نیروی یین و یانگ باعث جریان انرژی چی می شود این نیروی زندگی اساس توصیف طبیعت توسط چینی ها بوده است. Qi (چی) در طبیعت همیشگی بوده و در کل زندگی در شکل تغییر و حرکت ظاهر می گردد و با مفهو انرژی از دیدگاه غرب منطبق نمی باشد هرگونه اختلال و قطع آن به طور کامل، باعث مرگ است. چند نوع چی در بدن است Qi ریه، Qi غذا، Qi ارثی که با هم تشکیل Qi (چی) بنیادی را می دهند.

۳) جوهر زندگی Jing

با نام دانه زندگی با پایه مادی Qi حساب می شود. نیروی تولیدمثل و سرنوشت انسان را تعیین می کند.

۴) نیروی روحی (Shen)

در واقع نیروی هوشیاری است و اغلب به عنوان واژه روح ترجمه می شود.

۵) اختلالات Qi

که این اختلالات می توانند باعث ایجاد دردها و بیماری های گوناگون گردند.

۶) سیستم پنجگانه WUXing

علاوه بر سیستم یین و یانگ یک سیستم ۵گانه یا WUxing که شامل چوب آتش، زمین، فلز و آب می باشد. برای چینی ها مفهوم دارد که یکدیگر را تحریک، هار یا کنترل می کنند و یک دیدگاه فلسفی و اساسی است.

۷) عوامل آب وهوائی خارجی

گرما، سرما رطوبت، خشکی، باد که ممکن است باعث بیماری گردند. براساس تمام این موارد و عوامل دخیل در سلامت بدنی انسان در طب سنتی چین طب سوزنی به درمان می پردازد.

طب سوزنی چین اعتقاد دارد یک سیستم خطی مشابه یک شبکه ارتباطی، کل بدن انسان را می پوشاند. این خطوط دارای مسیر و جهت مشخص در کل بدن انسان می باشد. دکتر های اروپائی این را با سیستم مریدین زمین مقایسه نموده اند. به همین خاطر به آن سیستم مریدین گویند. کانال ها و نقاط روی آن که در کارهای کلاسیک طب سوزنی استفاده می شوند حدود ۲۰۰ سال قبل از میلاد با جزئیات کامل توصیف شده اند در آن دوره مریدین با رودخانه های بزرگ سرزمین چین که آب لازمه حیات را تأمین می کرد مقایسه می شد.

براساس تفکر قدیم Qi از این کانال ها عبور کرده و عملکردهای بدن را تنظیم می کند. با این حساب استفاده از ن


دیدگاه · 1394/02/15 - 20:50 ·
5
mis solnaz
mis solnaz
نوجوان که بودم همیشه با خودم فکر می کردم که اگر ثروتمندان به فقرا کمک کنند دیگر فقیری باقی نمی ماند و اگر خوش بخت ها دست بدبخت ها را بگیرند همه خوش بخت می شویم. خب احمق بودم و این تفکرات احمقانه در ذهنم بود. بزرگتر که شدم فهمیدم سیاست بر این است که باید عده ای فقیر باشند و عده ای ثروتمند، باید عده ای خوش بخت باشند و عده ای بدبخت و این روشِ کارِ دولت هاست چون اگر مردم در رفاه باشند خطرناک می شوند و دغدغه هایشان بزرگ می شود و دست روی جاهایی می گذارند که نباید بگذارند. باید مرد.. [ادامه متن . . .]
نوجوان که بودم همیشه با خودم فکر می کردم که اگر ثروتمندان به فقرا کمک کنند دیگر فقیری باقی نمی ماند و اگر خوش بخت ها دست بدبخت ها را بگیرند همه خوش بخت می شویم. خب احمق بودم و این تفکرات احمقانه در ذهنم بود. بزرگتر که شدم فهمیدم سیاست بر این است که باید عده ای فقیر باشند و عده ای ثروتمند، باید عده ای خوش بخت باشند و عده ای بدبخت و این روشِ کارِ دولت هاست چون اگر مردم در رفاه باشند خطرناک می شوند و دغدغه هایشان بزرگ می شود و دست روی جاهایی می گذارند که نباید بگذارند. باید مردم دغدغه های ریز داشته باشند تا سراغ دغدغه های بزرگتر نروند. متاسفانه این سیاست است. باید حتمن عده ای گرسنه باشند و عده ای سیر، و عده ای خوش بخت و عده ای متاسفانه بدبخت.

حدود یکسال است که پله برقی مسیر رفت و آمدم را زیر نظر دارم. همیشه یک طرفش خراب است. یا پایین رفتنش یا بالا رفتنش. خب این روزها علتش را می دانم. علتش این است که باید حتمن یکی خراب باشد تا مردم ضدحال بخورند. اگر مردم ضدحال نخورند ممکن است به یک عده ضدحال بزنند.

پدرم را برای عمل چشم بردم بیمارستان. از این بخش شوتمان می کردند به آن بخش. اولی دفترچه را می دید و می گفت برو طبقه ی بعد پیش فلانی بگو مهر بزند. فلانی که مهر می زد می گفت برو دوباره پیش اولی تا دفترچه را سوراخ کند. خب همه ی این ها را اولی می توانست انجام بدهد، اما سیاست طوری برنامه ریزی کرده که پله ها را پایین و بالا بروی تا بفهمی. تا بفهمی سیاست یعنی چی.

در روزنامه این پیام را خواندم از طرف خانمی: « تو را به خدا یک فکری به حال کال منطقه ی ما بکنید، سالک بچه های ما را اذیت می کند... ». وقتی این مطلب را خواندم ( مثل همین الان ) بغضم گرفت. به خدا 10 سال است من به یاد دارم که این کالِ واقع در پایین شهر به امان خدا رها شده و مردم داد می زنند و کسی نمی شنود، چون سیاست طوری برنامه ریزی کرده که کسی نشنود، وگرنه درست کردن یک کال 3 روز کار دارد. بله خواهرم!، کودک تو باید سالک بگیرد چون اگر نگیرد تو و شوهرت به چیزهایی فکر می کنید که نباید فکر کنید. ولی الان دغدغه ی شما شده سالک بچه یتان. بله خواهرم تو باید هر سال داد بزنی که سالک دارد کودکت را می کشد و هرسال هم کسی نشنود. تو باید سرت بند باشد به سالک کودکت وگرنه خطرناک می شوی. وگرنه خودت می شوی سالک برای خیلی ها. خواهر من غصه نخور، کودکت هر سال سالک می گیرد و لکش روی صورتش می ماند. همین. به نظرت این مهم است؟ نه. مهم این است که تو سرگرم سالک باشی. این سیاست است خواهر عزیزم. سیاست برای تو سالک طراحی کرده است. برای من هم دغدغه ی توزیع کتاب هایم را برنامه ریزی کرده. در گندترین حالت ممکن کتاب هایم توزیع شده اند، چرا؟ چون سیاست می خواهد من سرم گرم باشد به کتابم و دغدغه ام باشد توزیع کتابم وگرنه خطرناک می شوم. من و تو باید بدبخت باشیم چون اگر خوش بخت شویم ممکن است عده ای را بدبخت کنیم. به نظرت بستن مرزها و جلوگیری از ورود مواد مخ


دیدگاه · 1393/04/5 - 18:29 ·
4
حسین
حسین
***نامه عاشقانه یک پزشک***
Love من کجا هستی تا باز هم شرح حالم را بگیری و بنگری که Present illness ام همچون Past history ام دردناک و جانگداز است.
ای کاش بودی تا EKG قلب مرا میگرفتی و می فهمیدی از کدام Pain بزرگ رنج می برم!!!!
ای کاش بودی تا میدیدی عضلات پاپیلاری دریچه ی میترال و تریکوسپید قلبم آنقدر از برایت منقبض شدند که سرانجام دچار Failour گشت!!!بنگر که چگونه قلبم را با انفوزین دکستروز ۵۰ ٪ زنده نگه داشته ام!!ای کاش زودتر بیایی و این آنژیوکت فراق را از شریان کرونر قلبم Dis کنی!!!
***نامه عاشقانه یک پزشک***
Love من کجا هستی تا باز هم شرح حالم را بگیری و بنگری که Present illness ام همچون Past history ام دردناک و جانگداز است.
ای کاش بودی تا EKG قلب مرا میگرفتی و می فهمیدی از کدام Pain بزرگ رنج می برم!!!!
ای کاش بودی تا میدیدی عضلات پاپیلاری دریچه ی میترال و تریکوسپید قلبم آنقدر از برایت منقبض شدند که سرانجام دچار Failour گشت!!!بنگر که چگونه قلبم را با انفوزین دکستروز ۵۰ ٪ زنده نگه داشته ام!!ای کاش زودتر بیایی و این آنژیوکت فراق را از شریان کرونر قلبم Dis کنی!!!


10354890_294792724030698_1891839979156353605_n.jpg
حسین
حسین
{-33-}{-33-}{-33-}
{-33-}{-33-}{-33-}


1604973_607344859337377_2084904119_n.jpg
دیدگاه · 1393/01/13 - 00:28 ·
6
حسین
حسین
لامصـــب پسـرا موجـودات شــادی هستـن!
چـــــــرا ؟؟{-33-}
۱- اسم فامیلیشـون رو همیشه نگه میدارن
۲- مُکالماتِ تلفـنی شـون ۳۰ ثانیه بیشترنیست
۳- برای یه سفـر ۵ روزه یه شلوار جین کافیـه
۴- اگر جایی دعوت نشدن قهـر نمیکنن
۵- در طولِ زندگی نیازی به تغییـر مدل مو ندارن
۶- برای ۲۵ نفر در عرض ۲۵ دقیقه سوغاتی میخرن
۷- اگر به مهمونی برن و لباسـشون با دیگری یکی باشه
ضد حال براشون نمیشه بلکه با طرف دوست میشن...
لامصـــب پسـرا موجـودات شــادی هستـن!
چـــــــرا ؟؟{-33-}
۱- اسم فامیلیشـون رو همیشه نگه میدارن
۲- مُکالماتِ تلفـنی شـون ۳۰ ثانیه بیشترنیست
۳- برای یه سفـر ۵ روزه یه شلوار جین کافیـه
۴- اگر جایی دعوت نشدن قهـر نمیکنن
۵- در طولِ زندگی نیازی به تغییـر مدل مو ندارن
۶- برای ۲۵ نفر در عرض ۲۵ دقیقه سوغاتی میخرن
۷- اگر به مهمونی برن و لباسـشون با دیگری یکی باشه
ضد حال براشون نمیشه بلکه با طرف دوست میشن...


حسین
حسین
اینم از گربه لوچ...!!!{-7-}
اینم از گربه لوچ...!!!{-7-}


269472_917.jpg
medico
medico
یادش به خیر {-57-}
یادش به خیر {-57-}84340392508304057690.jpg
M.montazeri
M.montazeri
درو وا کن ...باصحبت حلش میکنیم....!!!{-133-}{-80-}
درو وا کن ...باصحبت حلش میکنیم....!!!{-133-}{-80-}


درو وا کن با صحبت حلش میکنیم !.jpg
M.montazeri
M.montazeri
قابل تامله....نه؟{-74-}

یه انگلیسی به یه ایرانی میگه: چرا خانوماتون نمیتونن بامردا دست بدن؟

یعنی ایرانیا انقدر شهوت پرستن؟

ایرانی : ملکه انگلیس میتونه با هر مردی دست بده؟


انگلیسی: نه! فقط افراد خاصی میتونن با ایشون در رابطه باشن.

ایرانی: خانومای ما همه ملکه هستن.

به افتخار همه .. [ادامه متن . . .]
قابل تامله....نه؟{-74-}

یه انگلیسی به یه ایرانی میگه: چرا خانوماتون نمیتونن بامردا دست بدن؟

یعنی ایرانیا انقدر شهوت پرستن؟

ایرانی : ملکه انگلیس میتونه با هر مردی دست بده؟


انگلیسی: نه! فقط افراد خاصی میتونن با ایشون در رابطه باشن.

ایرانی: خانومای ما همه ملکه هستن.

به افتخار همه خانومای ایرانی كه ارزش خودشونو مي دونن!{-106-}


M.montazeri
M.montazeri
آخه چرا خانما از من میترسن ....!!!!!
من به این نازی.....{-7-}{-54-}
آخه چرا خانما از من میترسن ....!!!!!
من به این نازی.....{-7-}{-54-}


آخه چرا خانوما از من میترسن !؟من به این نازی.jpg
medico
medico
دلم برای روزای بدون اینترنت تنگ شده :(
دلم برای روزای بدون اینترنت تنگ شده :(


48754399372249019697.png
M.montazeri
M.montazeri
خــــــدایـــــــا

مارو ببخـــش که در کار خیــــر

یا “جـــــار” زدیم…

یا “جـــــا” زدیم…

خــــــدایـــــــا

مارو ببخـــش که در کار خیــــر

یا “جـــــار” زدیم…

یا “جـــــا” زدیم…M.montazeri
M.montazeri
امروز رفتم از دستگاه خودپرداز پول بگیرم مبلغ رو زدم ۵۰۰۰۰ تومان .

یه ده هزار تومنی داد! سه تا پنج هزار تومنی داد!

پنج تا دو هزار تومن داد! پونزده تا هزاری!

یه لحظه دلم واسه دستگاه سوخت،نزدیک بود پولو برگردونم تو دستگاه!

طفلی خودشو کشت ۵۰ تومن منو جور کرد!
..........................................................................................................................
پسورد وایرلسمو دو روزه عوض کردم کلا .. [ادامه متن . . .]
امروز رفتم از دستگاه خودپرداز پول بگیرم مبلغ رو زدم ۵۰۰۰۰ تومان .

یه ده هزار تومنی داد! سه تا پنج هزار تومنی داد!

پنج تا دو هزار تومن داد! پونزده تا هزاری!

یه لحظه دلم واسه دستگاه سوخت،نزدیک بود پولو برگردونم تو دستگاه!

طفلی خودشو کشت ۵۰ تومن منو جور کرد!
..........................................................................................................................
پسورد وایرلسمو دو روزه عوض کردم کلا محبوبیتمو تو همسایه ها از دست دادم! یکی یکی سرد و سردتر می شن. نگرانم دسته جمعی یه حرکتی بزنن.
امروز یکیشون بلند به اون یکی می گفت نامرد نذاشت فیلممو کامل دانلود کنم!
..............................................................................................................................
کاربردی ترین چیزی که من از کتاب علوم دوران مدرسه یاد گرفتم اینه که

وقتی در ترشی یا مربا باز نمیشه, بگیرمش زیر آب گرم !!


خنده.jpg
دیدگاه · 1392/10/11 - 00:41 ·
9
medico
medico
هر وخ تو زندگیت به در با قفل بزرگی رسیدی...
نا امید نشو, چون
اگه قرار بود باز نشه جاش دیوار میذاشتن!!!
هر وخ تو زندگیت به در با قفل بزرگی رسیدی...
نا امید نشو, چون
اگه قرار بود باز نشه جاش دیوار میذاشتن!!!


دیدگاه · 1392/10/7 - 13:35 ·
10
M.montazeri
M.montazeri
اگر هوای ابری دوست دارید، بخوانید
پژوهشگران استرالیایی دریافتند که آب و هوای ابری و بارانی به دلیل تاثیر مثبتی که بر افزایش قدرت حافظه دارد، برای مغز مفید می باشد.

مطالعات این محققان نشان داد که احساس غمگینی در هوای ابری، موجب می شود افراد در تست های حافظه نتایج بهتری کسب کنند.

این تحقیق در واقع مطالعات قبلی را که نشان داده بودند دانش آموزان مبتلا به افسردگی خفیف حافظه قوی تری داشته و نمرات بالاتری کسب می کنند، تایید می کند. [ادامه متن . . .]
اگر هوای ابری دوست دارید، بخوانید
پژوهشگران استرالیایی دریافتند که آب و هوای ابری و بارانی به دلیل تاثیر مثبتی که بر افزایش قدرت حافظه دارد، برای مغز مفید می باشد.

مطالعات این محققان نشان داد که احساس غمگینی در هوای ابری، موجب می شود افراد در تست های حافظه نتایج بهتری کسب کنند.

این تحقیق در واقع مطالعات قبلی را که نشان داده بودند دانش آموزان مبتلا به افسردگی خفیف حافظه قوی تری داشته و نمرات بالاتری کسب می کنند، تایید می کند.

البته این تحقیق به این معنی نیست که احساس غم و افسردگی به دلیل اثرات مثبت بر حافظه، نادیده گرفته شود، بلکه متخصصان توصیه می کنند در صورت تداوم این حالات حتما باید به روانپزشک یا روانشناس مراجعه نمود.


hابری.png
صفحات: 1 2 انتها