آدمهایی هستند که خوبند ،
خوب بودن به خوردشان رفته ،
آمده اند که مهر بیاورند ،
نه جنسیتشان مهم است، نه عقایدشان ،نه سنشان ،نه تحصیلاتشان .
مهم این است که با دلشان راحتند ، صاف و روراست می آیند توی زندگیت، یک توقف می کنند به پهنای یک عمرت ، و می روند .. و سالها هم که نبینی شان باز یکجوری انگار با تو مانده اند...

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/02/27 - 20:35 Share on Google+