سليم
سليم
سلام به همه سفيد پوشان محبوب
سلام به همه سفيد پوشان محبوب


دیدگاه · 1396/07/2 - 13:14 ·
مهدی رحیمی
مهدی رحیمی
@monalisa4r
@monalisa4r


دیدگاه · 1396/06/8 - 10:15 ·
شکوفه م
شکوفه م
گر خواهی بمیری بی بهانه ، بخور پیاز و ماست و هندوانه!
مدیکال نیست ولی مهمه {-7-}
گر خواهی بمیری بی بهانه ، بخور پیاز و ماست و هندوانه!
مدیکال نیست ولی مهمه {-7-}


دیدگاه · 1396/05/28 - 16:00 ·
1
maddahi
maddahi
MCV:76.9, MCH:25.2, RDW—CV:10.9, RDW—SD:33.5, MPV:6.5, PDW:18.6
سلام. در یک آزمایش خون به غیر از PDW که مقدارش از نرمال خود بیشتر است بقیه از نرمال خود کمتر هستند این مقادیر به طور کلی نشانگر چيست؟ می دانم که اینها مربوط به گلبول های قرمز. و پلاکت ها هستند ولی نمی دانم این مقادیر نشانه ی چيست؟
MCV:76.9, MCH:25.2, RDW—CV:10.9, RDW—SD:33.5, MPV:6.5, PDW:18.6
سلام. در یک آزمایش خون به غیر از PDW که مقدارش از نرمال خود بیشتر است بقیه از نرمال خود کمتر هستند این مقادیر به طور کلی نشانگر چيست؟ می دانم که اینها مربوط به گلبول های قرمز. و پلاکت ها هستند ولی نمی دانم این مقادیر نشانه ی چيست؟


دیدگاه · 1396/05/5 - 09:36 ·
медицинский
медицинский
بچه ها کسی میدونه چرا تو کارای پژوهشی دانشجو نمیتونه مجری طرح باشه؟کارا و زحمتاشو ما انجام میدیم به اسم استاد{-15-}{-10-}
بچه ها کسی میدونه چرا تو کارای پژوهشی دانشجو نمیتونه مجری طرح باشه؟کارا و زحمتاشو ما انجام میدیم به اسم استاد{-15-}{-10-}


کسری مهرزاد
کسری مهرزاد
Dextrocardia
Dextrocardia


IMG_20170318_180422.jpg
دیدگاه · 1396/02/6 - 00:24 ·
3
کسری مهرزاد
کسری مهرزاد
آریتمی های قلبی در ECG
آریتمی های قلبی در ECG


IMG_20170402_052849.jpg
دیدگاه · 1396/01/25 - 21:47 ·
1
کسری مهرزاد
کسری مهرزاد
Hemothorax in chest x-ray
Hemothorax in chest x-ray


IMG_20170406_131114.jpg
دیدگاه · 1396/01/23 - 15:21 ·
1
کسری مهرزاد
کسری مهرزاد
RBBB and LBBB in ECG
RBBB and LBBB in ECG


IMG_20170402_122335.jpg
دیدگاه · 1396/01/20 - 22:42 ·
1
کسری مهرزاد
کسری مهرزاد
‍ آپاندیسیت


☢آپاندیس یک زایده کوچک و انگشت مانند است که به ناحیه سکوم درست زیر دریچه ی ایلوسکال چسبیده است که در نتیجه ی انسداد با مواد دفعی (توده سفت مدفوع )، تومور، هیپرپلازی لنفویید یا اجسام خارجی ملتهب شده و دچار ادم می شود و بدنبال انسداد فرایند التهاب شروع می شود.
‍ آپاندیسیت


☢آپاندیس یک زایده کوچک و انگشت مانند است که به ناحیه سکوم درست زیر دریچه ی ایلوسکال چسبیده است که در نتیجه ی انسداد با مواد دفعی (توده سفت مدفوع )، ت.. [ادامه متن . . .]
‍ آپاندیسیت


☢آپاندیس یک زایده کوچک و انگشت مانند است که به ناحیه سکوم درست زیر دریچه ی ایلوسکال چسبیده است که در نتیجه ی انسداد با مواد دفعی (توده سفت مدفوع )، تومور، هیپرپلازی لنفویید یا اجسام خارجی ملتهب شده و دچار ادم می شود و بدنبال انسداد فرایند التهاب شروع می شود.
‍ آپاندیسیت


☢آپاندیس یک زایده کوچک و انگشت مانند است که به ناحیه سکوم درست زیر دریچه ی ایلوسکال چسبیده است که در نتیجه ی انسداد با مواد دفعی (توده سفت مدفوع )، تومور، هیپرپلازی لنفویید یا اجسام خارجی ملتهب شده و دچار ادم می شود و بدنبال انسداد فرایند التهاب شروع می شود.IMG_20170409_222851.jpg
دیدگاه · 1396/01/20 - 22:33 ·
کسری مهرزاد
کسری مهرزاد
.
.


img_BNlTFvnhl1X.jpg
دیدگاه · 1396/01/20 - 00:10 ·
کسری مهرزاد
کسری مهرزاد
Pneumothorax
Pneumothorax


IMG_20170129_235556.jpg
دیدگاه · 1396/01/19 - 23:56 ·
کسری مهرزاد
کسری مهرزاد
.
.


IMG_20170213_014834.jpg
دیدگاه · 1396/01/19 - 23:41 ·
کسری مهرزاد
کسری مهرزاد
برش های جراحی
برش های جراحی


IMG_20170331_151709.jpg
دیدگاه · 1396/01/19 - 23:35 ·
2
Ali Rmz
Ali Rmz
بعد از تقریباً 2 سال و نیم وقتی بیای اینجا اونم به لطف نمیز کردن اینباکس جی میلت!!

{-174-}
بعد از تقریباً 2 سال و نیم وقتی بیای اینجا اونم به لطف نمیز کردن اینباکس جی میلت!!

{-174-}


دیدگاه · 1395/10/19 - 11:58 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها

نمایش زنده

صفحه‌ای که در حال مشاهده‌ی آن هستید، آخرین ارسالها را بدون وقفه و بصورت اتوماتیک نمایش میدهد. همچنین شما میتوانید آخرین ارسالها را از فیلتر "همه" در داشبورد مشاهده نمایید.

نسخه‌ی موبایل ببینید » http://www.faceteb.ir/m